Tek.si | Forum | Ponudba | Sodeluj
 
Gost
 
 
Prva stran > Zdravje > Odrasli bi morali biti boljši vzgled - 2. del
Odrasli bi morali biti boljši vzgled - 2. del
Številne raziskave in primeri kažejo, da večja ponudba strokovno vodenih in zanimivih programov športne in športno rekreativne dejavnosti za otroke in mladino prispeva k temu, da so mladi več časa športno aktivni, in pozitivno vpliva na odnos otrok in mladine do telesne aktivnosti na splošno.
 
Več ustreznih športnih programov za mlade

Številne raziskave in primeri po svetu kažejo, da večja ponudba strokovno vodenih in zanimivih programov športne in športno rekreativne dejavnosti za otroke in mladino prispeva k temu, da so mladi več časa športno aktivni, in pozitivno vpliva na odnos otrok in mladine do telesne aktivnosti na splošno. V Sloveniji je ponudba kakovostnih programov športne dejavnosti za mlade še vedno premajhna. To velja zlasti za programe, namenjene športni rekreaciji, oziroma za ne tekmovalne programe športa za mlade.

Tudi športna vzgoja v šoli ima še veliko neizkoriščenega potenciala

Športna vzgoja v šoli je stalnica vseh otrok in celotne populacije slovenske mladine najmanj 12 let, zato je z vidika vzgoje za njihov športno aktiven življenjski slog in kondicijsko (zdravstveno) stanje nedvomno izjemno pomembna. Prav takšna je tudi njena odgovornost.

Ni mogoče povsem natančno ugotoviti vseh dejavnikov, ki oblikujejo aktiven življenjski slog mladih ljudi, in še težje je določiti težo posameznemu dejavniku. Toda glede na zgoraj predstavljene podatke je mogoče skleniti, da ima tudi športna vzgoja v šoli na področju vzgoje za zdrav življenjski slog še veliko rezerve.

Razvijanje pozitivnega odnosa do telesnega napora, vztrajnosti in nepopustljivosti tudi ob manj neprijetnem počutju je ena od zelo pomembnih vzgojnih vrednot in zato pomembna naloga športne vzgoje. Prav kondicijske vsebine (tek, hoja v hribe, vadba moči) so tiste, ki v največji meri omogočajo razvoj teh vrednot. Žal jih je v programih premalo ali pa so izvedene na manj učinkovit način.
Oznojena majica učitelja – več kot 100 besed

Pogosto in zelo posplošeno mnenje številnih učiteljev je, da otroci ne tečejo radi, da ne marajo hoditi v hribe in da ne sprejemajo drugih telesno zahtevnejših vsebin. Kot najpomembnejše razloge navajajo (tudi otroci sami), da je to za učence prenaporno, da se jim zdijo te športne aktivnosti dolgočasne in da v njih ne vidijo smisla.
Z nekoliko pedagoške iznajdljivosti pa so ti razlogi za 'odpor' obvladljivi. Vedeti moramo, da bomo mlade (ne vse, morda le nekatere) za te dejavnosti motivirali predvsem z ustrezno in otrokom prilagodljivo intenzivnostjo vadbe – z aerobno vadbo v prijetnem naravnem okolju, s širjenjem znanja in s koristnimi informacijami ob uporabi sodobne tehnologije, da jim na razumljiv in prepričljiv način povemo, zakaj to počnejo.

Toda tudi vse to skupaj je malo ali nič, če ob tem ne bo pristnega zgleda učitelja.

S štetjem krogov ob strani in priganjanjem k hitrejšemu tempu teka pri vadbi, s (pre)pogostimi tekmovanji in testiranji (zlasti pri dekletih in srednješolcih) ter z neustrezno pripravo mladih gotovo ne bomo navdušili za tek ali druge telesno zahtevnejše športne aktivnosti.

Vsak začetek je neke vrste prelomnica. Naj bo tokrat začetek šolskega leta v naših družinah in šolah trenutek za ponovni premislek, kako naprej. Ob vprašanju vzgoje za kakovost življenja ne bi smeli ostati ravnodušni.


Objavljeno sreda, 16.11.2016
 
 
  Avtor
prof. dr. Branko Škof
  Nazaj na prvo stran
  Nazaj na kategorijo Zdravje
  Komentirajte članek (1)
  Objavite na Facebook
 
 
Informacije o nas
Kontakt
Pravno obvestilo
Prijavnica za članstvo
Prijavnica za programe
Tek.si na Facebooku
Tek.si na Twitterju