Tek.si | Forum | Ponudba | Sodeluj
 
Gost
 
 
Prva stran > Zdravje > Odrasli bi morali biti boljši vzgled - 1. del
Odrasli bi morali biti boljši vzgled - 1. del
Socialne in družbene spremembe, ki jih prinaša razvoj, postajajo strup za telesno aktivnost.Ustvarjamo okolje, ki nas na vse načine želi obvarovati pred aktivnostjo, zato postajamo mehkužni, le približek tistega, za kar nas je ustvarila narava.
 
Kaj lahko storimo za več mladih tekačev, kolesarjev, športno aktivnih mladih ljudi?

Socialne in družbene spremembe, ki jih prinaša razvoj, postajajo strup za telesno aktivnost.Ustvarjamo okolje, ki nas na vse načine želi obvarovati pred aktivnostjo, zato postajamo mehkužni, le približek tistega, za kar nas je ustvarila narava.

Državne oblasti pripravljajo različne strategije preventivnih ukrepov in postopkov ozaveščanja in vzgoje za zdrav način življenja. Družina in šola imata pri tem najpomembnejšo vlogo. Glede na stanje se zdi, da tako primarna vzgoja v družini kot institucionalna šolska in društvena vzgoja še ne poznajo pravih vzvodov in pristopov, da bi bili v vzgoji za aktiven življenjski slog uspešnejši. Seveda vsi vemo, da so procesi spreminjanja vrednot kompleksni in dolgotrajni in da velikih rezultatov ni mogoče pričakovati čez noč. Toda to nas ne sme zaustaviti!
Zgled ter jasna in trdna stališča staršev oblikujejo vrednote otrok

Starši in učitelji svojim otrokom in mladini pogosto ne dajemo dovolj dobrega zgleda. Stara slovenska modrost, da jabolko ne pade daleč od drevesa, še kako velja. Podatki slovenskega javnega mnenja sicer kažejo, da smo Slovenci vse bolj telesno aktivni in postajamo športni narod, a je to le polovica resnice. Zelo očitno je, da pri nas še vedno prevladujejo telesna neaktivnost, poležavanje pred TV ali posedanje pred računalnikom, preveč dela in premalo časa zase, otroke, družino…

Naša starševska naloga je, da otrokom privzgojimo zdrav aktiven življenjski slog. Toda vzgoja brez lastnega zgleda ni bila še nikoli uspešna. Slovenska ženska (starost 25–45 let) je športno aktivna povprečno 30 minut na teden, moški trikrat toliko. Vse skupaj to ni veliko, prej nič. S tega zornega kota niti ni presenetljiv podatek, da so 30-letne mamice v kondicijskih aktivnostih približno na ravni svojih 7-letnih hčerk, očetje pa začnejo že pri štiridesetih letih zaostajati za svojimi 7-letnimi sinovi (Inštitut za kineziologijo, 1993). Kaj lahko potem sploh pričakujemo? Otroci avtomatično prevzemajo naše navade. Tako kot nam je tudi njim telesni napor nepoznan, tuj in še zdaleč ni vrednota. Zato se ga bojijo in se ga izogibajo – postajajo mehkužni in razvajeni.

Le z zgledom ter jasnimi in trdnimi stališči starši razvijamo vrednote pri svojih otrocih in jih spodbujamo, da stopijo na pot telesno aktivnega in športnega življenja.

Ni nujno, da bomo tudi z vsemi temi prijemi uspešni, povsem zanesljivo pa je, da se brez vzgojnega prizadevanja ne bo zgodilo nič. Lahko je videti, da smo kljub trudu neuspešni (npr. ko gledamo naveličane obraze otroka na planinski turi), a ni vedno tako. Včasih se bomo odpravili na kolesarki izlet sami, ker s še tako skrbnimi načrti nismo prepričali nadobudnega pubertetnika (ki je tako potešil svojo potrebo po samostojnem odločanju, kljubovalnosti …), toda ko se bomo vrnili, ga bo zanimalo, kako je bilo, kaj smo videli itd. Ostal mu bo naš zgled.

Starši in družina so tisti, ki v največji meri vplivajo na vključevanje otrok v različne prostočasne, tudi športne aktivnosti. Kljub na videz zelo široki ponudbi pa je danes relativno malo možnosti za otroke in mladostnike, ki se ne želijo ukvarjati z v tekmovanje usmerjenim športom ali pa zanj niso (več) konkurenčni. Za take, ki se želijo zgolj bolj ali manj pogosto sprostiti s športno aktivnostjo, bi šole in športna društva morala poskrbeti v veliko večji meri.


Objavljeno ponedeljek, 14.11.2016
 
 
  Avtor
prof. dr. Branko Škof
  Nazaj na prvo stran
  Nazaj na kategorijo Zdravje
  Komentirajte članek (1)
  Objavite na Facebook
 
 
Informacije o nas
Kontakt
Pravno obvestilo
Prijavnica za članstvo
Prijavnica za programe
Tek.si na Facebooku
Tek.si na Twitterju